Budowę nowego szablonu wydruku rozpoczynamy w module Administracja->Ustawienia firmy-> Szablony dokumentów od naciśnięcia klawisza Dodaj szablon

Następnie w oknie Edycji szablonu dokumentu wypełniamy następujące kontrolki:

Nazwa - podajemy nazwę dla nowo tworzonego szablonu
Typ - wybieramy jedną z dostępnych opcji typu wydryku:

W takim przypadku szablon wydruku będzie dostępny przy każdym rodzaju nieruchomości.

W przypadku ustalenia działu (rodzaju nieruchomości i transakcji) szablon wydruku będzie dostępny tylko w tym dziale.

Bez podziału na strony - zaznaczenie kontrolki spowoduje, że kreowany wydruk przy każdej drukowanej nieruchomościnie nie będzie ustawiał się na początku nowej strony (kartki) 


Przy przygotowywaniu bardziej skomplikowanych wydruków wymagana może okazać się znajomość HTML i CSS.
W takich przypadkach skorzystaj z pomocy własnych webmasterów lub złoż zlecenie do naszego Działu Obsługi Klienta (dok@asari.pl)


Teraz można przystąpić do kreowania zawartości szablonu wydruku.

Generalnie lepiej jest tworzyć / edytować szablon w widoku HTML.
Do tego celu mamy dostępnych wiele narzędzi edycyjnych pozwalajacych m.in. na :

oraz wstawianie wcześniej już zdefiniowanych szablonów, korzystanie z dostępnych predefiniowanych etykiet i nazw pól z bazy danych.

W pierwszej kolejności należy zdeklarować przestrzeń za pomocą tagu <DIV> lub <TABLE>
W tej przestrzeni należy tworzyć szablon.

Deklarację taką wykonujemy w edycji źródła HTML szablonu.

Po wybraniu dowolnego pola z listy Wstaw pole powoduje pojawienie się w zawartości szablonu definicji, która w momencie generowania wydruku zostanie zastąpiona wartości z bazy danych.

Wybranie pola o nazwie Imię agenta spowoduje pojawienie się w zawartości szablonu definicji agentName, która w momencie wydruku zostanie zastąpiona imieniem aktualnie zalogowanego agenta.

Opcje Wstaw etykietę pola oraz Wstaw pole przygotowane są pod kreowanie obco języcznych szablonów wydruków.

Do ustalania specyficznych właściwości szablonu służy kontrolka o nazwie Style CSS.

Ingerencja w Style CSS pozwala ona m.in. na ustalanie formatu strony na której będzie wykonywany wydruk.