Konfigurację własnych portali zaczyna się od stworzenia konfiguracji pod portal.

w "Eksport na portale" należy wybrać "Dodaj własny FTP" a następnie klikamy na "Dodaj własny portal"

W oknie edycji

są dostępne następujące pola

Przykładowa konfiguracja portalu:

Po zapisaniu informacja o konfiguracji własnego portalu jest dostępna na liście

Przy portalu w akcjach są dostępne dwie akcje

 

Kolejnym krokiem jest dodanie skonfigurowanego portalu do eksportu.

W tym celu przechodzimy do zakładki Zarządzanie eksportami

 

a następnie rozwijamy listę w menu Własny portal i wybieramy stworzone uprzednio konto.

 

Po wybraniu własnego portalu pojawi się nowe okno, w którym zatwierdzamy wprowadzone dane


 

Przy zapisie testowane jest połączenie do serwera FTP. Dla poprawnych danych zapis kończy się powodzeniem, w innym przypadku należy zweryfikować ustawienia dla konta FTP

 

Zapisane ustawienie własnego portalu zostaje wyświetlone na liście eksportów

Zmiana loginu lub hasła w konfiguracji własnego portalu dla już ustawionego eksportu nie naniesie zmian w samym eksporcie.
Zmianę należy wykonywać wyłącznie w samym eksporcie w zakładce "asariEXPORT