Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Już nie musisz korzystać z zewnętrznego oprogramowania graficznego do obróbki zdjęć. Koniecznych zmian i poprawek w grafice dokonasz przy użyciu nowoczesnego Edytora Zdjęć, zintegrowanego z naszym programem ASARI CRM

Edytor udostępniliśmy w szczegółach oferty w zakładce: Edytuj zdjęcia

Pod przyciskiem Edytuj przy każdym zdjęciu:

Po jego kliknięciu uruchomi się edytor:


Po modyfikacji zdjęcia i zapisaniu zmian, nie ma możliwości powrotu do oryginału - cofnięcia naniesionych zmian.

  • No labels