Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacja asariWEB umożliwia w prosty sposób wyróżnianie i podbijanie ofert w portalu Domipotra.pl, jeżeli w panelu Administracyjnym został aktywowany moduł podbijania i wyróżniania ofert (link: Instrukcja) na portalu Domiporta.pl oraz zostało nadane odpowiednie uprawnienie (link: Instrukcja) to przy konfiguracji eksportu oferty pojawią się dodatkowe opcje: Rozszerzone opcje eksportów na portale

Aby wyświetlić szczegóły wyróżnienia na portalu Domiporta.pl , należy "kliknąć" w strzałkę  przy:  Rozszerzone opcje eksportów na portale aby rozwinąć listę:


 W okienku które się pojawi, można wybrać : wyróżnienie lub podbicie oferty.

Ostanie Żądanie:  pojawi się informacja o ostatnim zamówieniu : podbicie lub wyróżnienie
Data ostatniego żądania: wyświetli datę ostatniego zamówienia.

Podbij Ofertę :  Zaznaczenie kwadracika przy Podbij ofertę - podbije ofertę w portalu Domiporta.pl.

Ostatnie podbicie ważne od:  pojawi się data od kiedy podbicie będzie aktualne (informacje wysyła portal).

Wyróżnij ofertę : Zaznaczenie kwadracika przy  Wyróżnij ofertę - wyróżni ofertę w Domiporta.pl  oraz zmieni jej datę dodania w portalu na dzień w którym oferta została wyróżniona.  

Ostatnie wyróżnienie ważne do:  pojawi się data od kiedy wyróżnienie będzie ważne(informacje wysyła portal).

Zaznaczenie wybranych opcji spowoduje iż z następnym eksportem portal [http://domiporta.pl] otrzyma również informację o żądaniu podbicia lub/i wyróżnienia oferty

 
Podbicie lub wyróżnienie oferty  jest płatne zgodnie z cennikiem serwisu Domiporta.pl.
Skorzystanie z funkcji podbicia lub wyróżnienia wiąże się z otrzymaniem stosownej faktury za uruchomione usług od firmy:

Trader.com
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
NIP: 522-010-28-63