Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Użytkownicy programu pakietach: złoty, firmowy, oddziałowy mogą tworzyć samodzielnie szablony wydruków oraz innych dokumentów.


Przycisk "Kopiuj szablony domyślne" załaduje na listę szablony dostępne w ASARI.

  • Każdy szablon będzie posiadał dopisek "Copy"
  • Można sterować włączaniem lub wyłączaniem szablonów
  • W niektórych pakietach ASARI istnieje możliwość ukrywania szablonów - instrukcjaGenerator plików PDF oparty jest na Flying Saucer wykorzystujący CSS 2.1

https://code.google.com/archive/p/flying-saucer/

 

  • No labels