Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nowe wbudowane możliwości formatowania tekstu

Tworząc opisy nieruchomości, możesz podnieść atrakcyjność tekstu i jego czytelność poprzez formatowanie. Możesz zastosować:

 • pogrubienie
 • podkreślenie
 • kursywę
 • przełamie linii poprzez kliknięcie klawisza "enter"

Efekty zmieniające czcionki można stosować równocześnie. Pozwoli to jeszcze mocniej podkreślić kluczowe elementy opisu.


Gdzie będzie wykorzystywany opis HTML

Opisy przygotowane przy pomocy nowego edytora będą wykorzystywane w:

 • wydrukach
 • wysyłce mailowej
 • stronach ASARI WWW
 • w eksportach na portale ogłoszeniowe (formatowanie HTML będzie uwzględniane przez portale, które je obsługują)

    


Co z tekstem wklejanym z innych edytorów

W przypadku jeżeli opis był przygotowany w zewnętrznym edytorze takim jak Word, Google Docs, Writer to po jego wklejeniu do ASARI CRM tekst zostanie oczyszczony ze wszelkiego formatowania, które nie będzie rozpoznawane przez system i potencjalnie mogłoby popsuć wygląd ogłoszenia w wydrukach, mailach, stronach WWW i na portalach.

Jeżeli tekst będzie odbiegał wyglądem od zamierzonego formatowania, to najlepiej go poprawić bezpośrednio w ASARI CRM


ASARI CRM w ramach wklejonego opisu zachowa następujące elementy:

 • przełamania linii osiągnięte za pomocą klawisza enter zamieniając je na <br>
 • przełamania linii: <br>
 • pogrubienie: <b></b>
 • podkreślenia: <u></u>
 • kursywę: <i></i>

Niezależnie od tego, w jaki sposób pierwotnie został przygotowany tekst ASARI CRM w momencie zapisu zapisze go w formacie HTML.


Co z opisami, które były dodane przed wprowadzeniem nowego edytora HTML?

Te opisy pozostaną nietknięte i będą na wydrukach, mailach, stronach WWW i portalach wyglądać w taki sam sposób jak wcześniej. Co więcej, kiedy wejdziemy w edycję takiego opisu, będziemy mogli nadal go zmieniać, jednak wstawione wcześniej bezpośrednio w tekst znaczniki HTML nie będą widoczne i możliwe do edycji. Gdyby istniała potrzeba ich zmiany lub usunięcia, to istnieją 2 rozwiązania:

 • ponowne wklejenie opisu i zastosowanie dostępnego formatowania, o którym była mowa na początku
 • wyłączenie edytora HTML - wtedy w miejscu na opis pojawi się kod z wprowadzonymi wcześniej znacznikami

Jako ASARI nie zalecamy korzystania z bardziej zaawansowanego kodu HTML w opisach nieruchomości niż ten, który zaprezentowano powyżej. Może to powodować problemy w wyświetlaniu opisu czy to w wydrukach, mailach, stronach WWW lub portalach. W przypadku serwisów ogłoszeniowych bardziej zaawansowany kod może być automatycznie czyszczony przez te serwisy, a przez to niewyświetlany lub wyświetlany błędnie.


Sterowanie widocznością edytora HTML w opisie

ASARI CRM można dowolnie dostosowywać do swojego stylu pracy i wymagań dodając własne pola, zmieniając jego układ, tworząc własne raporty, pulpity i definiując automaty. Podobnie jest z nowym edytorem, którego widocznością można sterować. Aby to zrobić należy posiadać uprawnienia do edycji układu pól.

Jeśli je mamy to wystarczy z poziomu karty nieruchomości kliknąć ikonkę zębatki w prawym górnym rogu przy parametrach ogłoszenia


Następnie na liście pól odnaleźć pole Opis


i kliknąć niebieską zębatkę , aby przejść do ustawień. W oknie, które się pojawi klikamy w Zaawansowane


W załadowanym panelu Konfiguracja pola wystarczy na wysokości pozycji Edytor HTML zaznaczeniem checkboxa  wskazać czy edytor ma być widoczny.

Wprowadzone ustawienia potwierdzamy przyciskiem 


Zapisu przyciskiem dokonujemy także w głównym panelu edycji układu pól, który znajduje się na dole ekranuWidocznością edytora HTML sterujesz dla każdego pola opisowego osobno. Możesz np. zdecydować ze potrzebujesz go tylko w danych typach nieruchomości lub wskazanych polach.
 • No labels