Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


(info) Ekran Szansy w ASARI CRM


(lightbulb) Żeby dodać zdjęcia do Szansy, należy:

(info) Wejść w zakładkę Zdjęcia


(info) Następnie kliknąć przycisk Dodaj


(info) Wyświetli się okno eksploratora. Znajdź folder ze zdjęciami i:

  1. Zaznacz interesujące Cię zdjęcia
  2. Kliknij Otwórz(star) Po dodaniu zdjęć do Szansy możesz wykonać następujące czynności:

  • Ten przycisk pozwoli przesuwać zdjęcia tak, by ułożyć je w pożądanej kolejności

  • Klikając tę ikonkę pobierzesz interesujące Cię zdjęcia na dysk

  • Kosz służy do usuwania niepożądanych zdjęć z Szansy

(star) Przydatną funkcją jest możliwość dodawania opisów do zdjęć.

  • Wystarczy najechać myszką na pole pod zdjęciem i kliknąć, by zacząć wpisywać tekst.

(info) Po wpisaniu tekstu wystarczy zaakceptować go przyciskiem
  • No labels