Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jednym z elementów wyróżniających profesjonalnych pośredników jest raportowanie swojej pracy dla właściciela nieruchomości.

Dzięki ASARI możesz jednym kliknięciem wygenerować przejrzysty kilkustronicowy raport Twojej pracy.


Raport ten jest obrendowany logotypem Twojej firmy oraz kontaktem do użytkownika.
Okładka zawiera pierwsze zdjęcie nieruchomości, dane klienta oraz opis zawartości raportu.


Wśród wielu przydatnych informacji szczególnie istotne są dwie:

  • Wykres obrazujący zestawienie zmian ceny nieruchomości względem Twoich aktywności.
    Dzięki temu możesz w prosty sposób udowodnić klientowi, że obniżenie ceny realnie wpłynęło na zwiększenie zapytań.

  • Tabela przedstawiająca chronologicznie wszystkie Twoje aktywności.
    W tej tabeli po za działaniami automatycznymi takimi jak drukowanie nieruchomości, wysyłanie e-maliem czy rejestrowanie propozycji znajdują się również ręcznie dodane działania.


W raporcie znajduje się wykres wpływu ceny na liczbę działań:

Wykres obrazuje sumę wszystkich działań podjętych w konkretnej nieruchomości (liczba telefonów + spotkań + wydarzeń + zadań + propozycji) oraz są to działania z zaznaczoną opcją Uwzględnij w wydruku "Raport aktywności":


Aby ręcznie dodawane działania pojawiły się w raporcie, w trakcie ich dodawania należy zaznaczyć pole Uwzględnij w wydruku "Raport aktywności"

Wpływ zmian ceny na atrakcyjność:


Atrakcyjność oferty to stosunek wejść w daną ofertę oraz jej pojawienia się na liście nieruchomości w aplikacji, przez wszystkich użytkowników, którzy mają możliwość zalogowania się do konta firmy:

atrakcyjność =  (szczegóły / lista) * 100%


Administrator Twojej firmy może zmienić domyślną konfigurację tego pola.
Dzięki temu każde nowo dodawane działanie będzie miało włączone powyższe pole.
Raport aktywności dla właściciela daje nowe spojrzenie na moduł działań.

Zachęcamy do rejestrowania wszystkich aktywności: wpisuj takie treści jakie chciałbyś przeczytać będąc właścicielem nieruchomości.


  • No labels