Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Grupy uprawnień to bardzo ważny element konfiguracji programu.

Jest to też wyróżnik ASARI na tle podobnych programów dla firm. W ASARI możesz stworzyć wiele grup uprawnień, które skonfigurujesz indywidualnie.

Następnie taką grupę możesz przypiąć do wielu użytkowników. Gdy pojawi się potrzeba zmiany zakresu uprawnień to wystarczy zmienić konfigurację grupy, a automatycznie wszyscy pracownicy otrzymają nowe uprawnienia.Przejdź do menu Ustawienia, a następnie wybierz pozycję GrupyTworzenie nowej grupy uprawnieńPo zapisaniu nowa grupa pojawi się na liście.
Na ekranie pojawi się długa lista dostępnych uprawnień.

Wszystkie nazwy precyzyjnie informują czego dotyczy dane uprawnienie. Przeglądaj je i włączaj porządane funkcje.
Zwróć uwagę, że niektóre pozycje posiadają przycisk dodatkowych ustawień.
Gdy wszystkie pozycje zostaną ustawione należy zamknąć okno.Teraz należy przypisać grupę uprawnień do użytkownika.
W tym celu przejdź do menu Użytkownicy znajdź pożądaną osobę i uruchom jej widok szczegółowy.

Następnie wybierz odpowiednią wartość w polu Grupa.

Czytaj więcej: Zarządzanie użytkownikami i konfiguracja poczty e-mail (ustawienia SMTP)Dodatkowe opcje w zarządzaniu grupami


Kopiowanie grupy uprawnień

Funkcja ta pozwala na szybkie stworzenie kopii uprawnień - jest szczególnie przydatna gdy potrzebujesz utworzyć nową grupę, która jest bardzo podobna do już istniejącej.

Edytuj limity dla grupy

Jest to funkcja pozwalająca administratorowi (właścicielowi) firmy na lepszą kontrolę nad użytkownikami.Logika konfiguracji opisana jest na poniższym obrazku.Gdy przewiniesz okno konfiguracji w dół, to zobaczysz dużo więcej opcji.

Wszystkie konfiguruje się zgodnie z powyżej opisaną logiką.
  • No labels