Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Current »

Specyfikacja eksportu na portale

http://pliki.asari.pl/specyfikacje/asari.WEB/asari.WEB_Specyfikacja_eksportu_na_portale.pdf

http://pliki.asari.pl/specyfikacje/asari.WEB/asari.WEB_definictions.xml

Dostępne kodowanie pliku XML (UTF-8, WIN1250, ISO8859-2)

Informacja o usuwanych zdjęciach nie występuje w sekcji <DELETE>. Stan aktualnych zdjęć jak i ich kolejność jest dostępna w danych oferty.

W sekcji <DELETE> występować będą tylko numery ofert np:


 <DELETE>
  <offers>
   <signature>110/9/OMS</signature>
   <signature>111/9/OMS</signature>
   <signature>112/9/OMS</signature>
   <signature>113/9/OMS</signature>
  </offers>
  <pictures />
 </DELETE>

Przeprowadzenie wstępnych testów przez portal

 1. Proszę założyć konto w asariWEB.  (https://login.asari.pro/rejestracja.php)
 2. Ustawić eksport własny na swój portal. (własne portale - http://wiki.asari.pl/pages/viewpage.action?pageId=8159339)
 3. Wpisać po jednej ofercie w każdym dziale.
 4. Ustawiać eksport całościowy,
 5. Dokonywać zmiany na ofertach po każdym eksporcie.
 6. Zgodność serwera FTP z RFC3659

Testy mają przewidywać następujące sytuacje:

 1. Dodanie oferty (minimum po jednej ofercie na dział)
 2. Usunięcie oferty (wycofanie z eksportu)
 3. Zmiana danych w ofercie (cena, opis, lokalizacja, itp.)
 4. Dodanie zdjęcia
 5. Usunięcie zdjęcia
 6. Aktualizacja zdjęcia (np: po dodaniu znaku wodnego lub stempla)
 7. Przestawienie kolejności zdjęć
 8. Pełny eksport - czy stan ofert na państwa portalu jest taki jak w eksporcie.
 9. Wycofanie oferty (wycofanie z eksportu) oraz pełny eksport.


Kolejność przesyłania w eksporcie:

 • plik "definictions.xml"
 • pliki ze zdjęciami
 • plik lub pliki z ofertami "*_001.xml, *_002.xml, (...) *_nnn.xml"
 • plik konfiguracyjny dla ofert "*_CFG.xml"

Eksport nie jest pakowany.


Po zakończeniu testów przez portal, prosimy o kontakt z DOK.


Zmiany w eksporcie (nowe pola i wartości w słownikach)


 • No labels