Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Grupy ( uprawnienia)  - zestaw ustalonych uprawnień zgrupowanych pod jedna nazwą pozwalający w łatwy sposób przypisać je do grup pracowników.

Przy pomocy tej funkcji możemy utworzyć nieograniczoną liczbę Grup z różnymi uprawnieniami. Każdemu pracownikowi możemy przyporządkować tylko jedna Grupę uprawnień.

Przykład:

tworzymy Grupy o różnych uprawnieniach i nazwach:

Grupa Administratorzy w której nadajemy wszystkie uprawnienia

Grupa Agenci której nie dajemy prawa do Administracji programu

Grupa Uczeń której dajemy uprawnienia bez możliwości edycji ofert.

Mając już zdefiniowane grupy z uprawnieniami, przypisujemy je poszczególnym pracownika w dziale Pracownicy, nadając im tym różne uprawnienia w programie. Jedną Grupę można przypisać kilku pracownikom. Instrukcja: Pracownicy - dodawanie edycja i usuwanie

Aby stworzyć grupę z określonym poziomem uprawnień należy wybrać "Administracja" a następnie z bocznego menu "Grupy":

 

a następnie z bocznego menu "Grupy":

 

Następnie wybieramy "Dodaj grupę":

Wprowadzamy nazwę Grupy i klikamy "Zapisz":

Gdy mamy już stworzoną Grupę wybieramy ikonę "Edytuj" (ikona ołówka):

I przystępujemy do określania zakresu uprawnień dla danej Grupy zaznaczając poszczególne uprawnienia klikając w kwadraciki -checkbox  :


Opis poszczególnych uprawnień znajduje się poniżej.

Przy niektórych pozycjach na liście możemy sprecyzować zakres uprawnień ( ikonka kartki z ołówkiem ). Aby tego dokonać należy zaznaczyć checkbox po lewej stronie i wybrać ikonę "Zdefiniuj zakres uprawnienia" i wybrać zakres:

W przypadku korzystania z pakietów niższych niż Platinum nie będą widoczne opcje: "Wybrane biura" oraz "Biuro, do którego należy użytkownik".

Opis poszczególnych pozycji:

Panel Administracyjny

- Widoczność modułu Administracja - daje możliwość zarządzania ustawieniami programu asariWEB

Brokerzy

- Widoczność modułu brokerskiego - pozwala przeglądać Poszukujących i Oferty (bez tego uprawnienia nie ma dostępu do przycisku Oferty) 

- Widoczność działów Biura, Obiekty, Grunt - pozwala użytkownikowi przeglądać i wprowadzać oferty oraz poszukujących z wymienionych działów
- Widoczność działu Inwestycjepozwala użytkownikowi przeglądać i wprowadzać oferty oraz poszukujących z wymienionego działu
- Widoczność działów, Mieszkania, Domy, Gruntypozwala użytkownikowi przeglądać i wprowadzać oferty oraz poszukujących z wymienionych działów
- Edycja  klientów - pozwala użytkownikom edytować dane klientów (można określić zakres uprawnienia)
- Widoczność klientów - określa zakres klientów, które będą widoczne dla użytkownika (można określić zakres tego uprawnienia)
- Edycja ofertpozwala użytkownikowi edytować oferty znajdujące się w bazie (można określić zakres tego uprawnienia)
Tworzenie transakcji - pozwala użytkownikowi na zmianę statsu oferty na nieaktualną (transakcja) (można określić zakres tego uprawnienia) (screen)
Wycofywanie ofert - pozwala użytkownikowi na zmianę statusu oferty na nieaktualną (wycofanie) (można określić zakres tego uprawnienia) (screen)

- Grupowa edycja ofert - pozwala użytkownikowi edytować oferty dodane do Koszyka
- Grupowe przekazywanie ofert - pozwala użytkownikowi przekazać oferty dodane do koszyka innemu agentowi
- Grupowe podbijanie daty ofert - pozwala użytkownikowi podbić datę aktualizacji ofert dodanych do koszyka (na potrzeby wewnętrznego systemu przypominania o aktualizacji ofert)
- Przekazywanie ofert - przekazywanie ofert pomiędzy użytkownikami (można określić zakres tego uprawnienia)
- Widoczność ofert - określa zakres ofert, które będą widoczne dla użytkownika (można określić zakres tego uprawnienia)
- Widoczność kontaktu dla ofert - pozwala użytkownikowi wyświetlić dane kontaktowe do klienta np.: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, etc (można określić zakres tego uprawnienia)
- Ustawienie automatycznego powiadomienia o nowych ofertach - daje użytkownikom możliwość skorzystania z automatycznego lub półautomatycznego przygotowania maila z ofertami spełniającymi kryteria sprecyzowane u poszukującego.

- Edycja poszukującychpozwala użytkownikowi edytować poszukujących znajdujących się w bazie (można określić zakres tego uprawnienia)
- Grupowe przekazywanie poszukującychpozwala użytkownikowi przekazać poszukujących dodanych do koszyka innemu agentowi
- Grupowe podbijanie daty poszukujących - pozwala użytkownikowi podbić datę aktualizacji poszukujących dodanych do koszyka (na potrzeby wewnętrznego systemu przypominania o aktualizacji poszukujących)
- Przekazywanie poszukujących - przekazywanie poszukujących pomiędzy użytkownikami (można określić zakres tego uprawnienia)
- Widoczność poszukującychokreśla zakres poszukujących, którzy będą widoczni dla użytkownika (można określić zakres tego uprawnienia)
- Widoczność kontaktu do poszukującychpozwala użytkownikowi wyświetlić dane kontaktowe do klienta np.: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, etc (można określić zakres tego uprawnienia)

Raporty (pakiet: Gold, Platinum)

- Widoczność modułu Raporty- daje uprawnienia do generowania raportów dotyczących pracy biura, poszczególnych oddziałów lub agentów

CRM (Kalendarz) (pakiet: Silver, Gold, Platinum)

- Widoczność modułu CRM - pozwala użytkownikom korzystać z wbudowanego Kalendarza
- Widoczność agentów w module CRM - określa widoczność użytkowników oraz ich wpisów w kalendarzu (można określić zakres tego uprawnienia)
- Edycja zadań - pozwala użytkownikom edytować wpisy w kalendarzu
- Tworzenie grup i dodawanie zadań grupowych - pozwala na tworzenie grup użytkowników oraz dodawanie zadań grupowych
- Widoczność zadań prywatnych - włącza widoczność prywatnych zadań/wpisów użytkowników

Klienci (pakiet: Platinum)

- Widoczność modułu klienci - pozwala użytkownikom korzystać z modułu Klienci
- Widoczność i edytowanie opiekuna klienta - widoczność i możliwość edycji agenta opiekującego się klientem

Dashboard (Start) (Pakiet: Silver, Gold, Platinum)

- Widoczność modułu Dashboard - włącza widoczność podsumowania zadań, ofert nieaktualizowanych, kursów, walut, wpisów do Kalendarza, Emaile do wysłania (ikona Start w lewym górnym rogu) 

Dokumenty (pakiet: Gold, Platinum)

- Widoczność modułu Dokumenty - włącza zakładkę Dokumenty oraz daje możliwość dodawania dokumentów do Poszukujących lub Ofert

Import maili (NIEAKTYWNE)

- Widoczność modułu Email-import - NIEAKTYWNE

Emailer (Pakiet: Silver, Gold, Platinum)

- Widoczność modułu Emailer - aktywuje moduł odpowiedzialny za automatyczne lub półautomatyczne przygotowanie maila zawierającego prezentację nowych ofert spełniających kryteria sprecyzowane u poszukującego

Export

- Widoczność modułu Export - włącza zakładkę Export oraz daje możliwość użytkownikowi ustawienia exportu ofert na portale, stronę internetową, MLS, etc.
- Usługi Domiporta.pl - daje wybranej grupie użytkowników dostęp do podbijania i wyróżniania ofert na portalu Domiporta.pl, 

Instrukcja:Domiporta.pl ustawianie usługi podbijania i wyróżniania ofert

Automatyczne dopasowanie ofert (pakiet: Silver, Gold, Platinum)

- Widoczność modułu Automatycznego dopasowania ofert - aktywuje funkcję automatycznego dopasowania ofert do kryteriów przypisanych poszukującemu

Inwestycje (pakiet: Platinum)

- Widoczność modułu Inwestycje - NIEAKTYWNE - włączenie widoczności modułu Inwestycje przeniesione do działu Brokerzy

Rejestr KW

- Widoczność modułu Rejestr Ksiąg Wieczystych on-line - pozwala użytkownikowi zweryfikować posiadany numer Księgi Wieczystej

Lubie/Nie lubię (pakiet: Silver, Gold, Platinum)

- Widoczność modułu Pasujące/Niepasujące - funkcjonalność powiązana z Autodopasowniem ofert, pozwalająca określić jak poszukujący ocenił daną ofertę

Biura (pakiet: Platinum)

- Widoczność modułu Biura - włącza widoczność modułu Biura znajdującego się w panelu Administracja (wymagany dostęp). Pozwala użytkownikowi dodawać oraz edytować biura/oddziały

SWO (System Wymiany Ofert)

- Dodawanie ofert do SWO bez ulicy - pozwala na udostępnienie oferty do SWO bez wymaganej ulicy
- Akceptowanie/odrzucanie żądania udostępnienia adresu - pozwala na udostępnienia adresu agentowi 
- Odbieranie adresów udostępnionych
- Wysyłanie żądania udostępnienia adresu
- Podgląd żądań udostępnienia adresu innych brokerów
- Dodawanie i przeglądanie ofert SWO

Wideo (pakiet: Silver, Gold, Platinum)

- Widoczność modułu Video - włącza zakładkę Filmy oraz pozwala na dodawanie plików filmowych do ofert

Uprawnienia

Brak Grup (uprawnień)  przypisanych do pracowników, powoduje nadanie wszystkim jednakowych uprawnień, może powodować ukrycie niektórych opcji dla innych użytkowników programu np. Kalendarz.  Brak możliwości włączenia lub wyłączenia/ograniczenia niektórych opcji.