Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Do założenia konta nowego użytkownika w asariWEB wymagany jest działający adres e-mail. W przypadku założenia konta w asariWEB na nieaktywnym/niezałożonym adresie e-mail należy:

1. Nie usuwać już założonego konta na nieaktywnym/niezałożonym adresie e-mail.
2. Założyć/aktywować adres e-mail.
3. Wysłać ponownie link aktywacyjny:http://wiki.asari.pl/pages/viewpage.action?pageId=5603480
4. Odzyskać hasło:http://wiki.asari.pl/pages/viewpage.action?pageId=5603463

5. Przywracanie i odblokowanie pracowników: http://wiki.asari.pl/pages/viewpage.action?pageId=9273628

Przed dodaniem konta użytkownika, zalecamy utworzenie Grupy z uprawnieniami i przypisanie jej do użytkownika podczas zakładania konta.

Grupę  z uprawnieniami możemy także przypisać do już istniejących kont użytkowników przy pomocy edycji konta. 

Brak Grup z uprawnieniami przypisanymi do użytkowników może powodować, że część usług nie będzie widoczna, panel Administracyjny będzie widoczny domyślnie dla wszystkich.

Dodanie nowego pracownika jest możliwe z pozycji panelu: Administracja

w dziale Użytkownicy.
Aby dodać nowego pracownika należy kliknąć "Dodaj pracownika":

A następnie uzupełnić odpowiednie pola (pola oznaczone czerwoną gwiazdką są polami obowiązkowymi).

Adres e-mail : wprowadzamy adres e-mail, który będzie jednocześnie loginem do konta.

Numer licencji pośrednika : jeśli pracownik posiada licencje wprowadzamy numer licencji oraz zaznaczamy "Agent samodzielny"

Pole "Numer licencji"

Numer licencji wprowadzamy wyłącznie dla agentów posiadających licencję.

Dla agentów pracujących pod nadzorem, pole "Licencja pośrednika" ustawiamy na "Nie".

Ma to duże znaczenie, ponieważ agent z wprowadzonym numerem licencji pojawi się na liście do wyboru "Praca pod nadzorem licencjonowanego pośrednika.

Praca pod nadzorem licencjonowanego pośrednika : należy wybrać z rozwijanej listy imię i nazwisko pośrednika pod nadzorem którego będzie pracował nowy pracownik, na liście pojawią się tylko Ci pośrednicy który mają wprowadzony numer licencji:

Grupa: Należy wybrać uprawnienia dla pracownika wcześniej określone w utworzonej grupie. 

Instrukcja : Grupy (uprawnienia)

Pole "Biuro" jest wymagane tylko w przypadku korzystania z pakietu PLATINUM.

Jest możliwość zablokowania dostępu do aplikacji z innych numerów IP niż określone. Blokada może być wykorzystana dla biur które nie chcą udostępniać aplikacji swoim pracownikom poza siedzibą swojej firmy.


Instrukcja zakładania blokady: Blokada dostępu do aplikacji po adresie IP

Po zakończeniu wprowadzania danych nowego pracownika i kliknięciu przycisku "Zapisz"  na adres e-mail podany w pierwszym polu zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail do pracownika.

Wiadomość ta zawiera link aktywacyjny oraz hasło tymczasowe, konieczne do aktywowania konta oraz zalogowanie się do aplikacji asariWEB

Pracownik powinien najpierw kliknąć na link aktywacyjny,  który aktywuje konto w  asariWEB oraz umożliwi zalogowanie się do aplikacji.

a następnie kliknąć "Powrót do strony startowej" zalogować się używając hasła wygenerowanego przez system:

Po poprawnym zalogowaniu agent zostanie poproszony o ustalenie własnego hasła dostępu do programu asariWEB:

Po poprawnym ustanowieniu nowego własnego hasła zostanie wyświetlony komunikat:

Od tego momentu użytkownik może korzystać z programu asariWEB.

Instrukcje: Ponowne wysłanie linku aktywującego 

Instrukcje: Odzyskanie hasła

Instrukcja: Problem z dostępem do asariWEB ( zalecane przeglądarki )

EDYCJA / USUWANIE  DANYCH UŻYTKOWNIKA

Aby edytować dane wcześniej wprowadzonego agenta wybieramy w "Akcjach" symbol ołówka (edytuj):

Aby wgrać zdjęcie agenta należy wybrać symbol postaci (zdjęcie):

Osoba zarządzająca mająca dostęp do panelu "Administracja" może w każdej chwili zablokować dostęp do programu wybranym osobom, aby tego dokonać należy kliknąć na symbol kłódki (Zablokuj/Odblokuj):

Osoba zablokowana nie może zalogować się do programu lecz cały czas widnieje na liście agentów.

Aby danego użytkownika usunąć z listy należy wybrać symbol X (usuń):

WAŻNE !

Usunięcie pracownika z listy nie powoduje usunięcia jego danych z przypisanych do niego ofert. Oferty mogą dalej być eksportowane z danymi kontaktowymi do usuniętego pracownika aby, tego uniknąć należy przekazać oferty innemu pracownikowi z aktywnym kontem przed usunięciem pracownika.

Aby przypisać oferty już usuniętego pracownika innemu pracownikowi, należy skontaktować się z DOK wysyłając prośbę o przywrócenie konta pracownika usuniętego na adres e-mail: dok@asari.pl . Po przywróceniu konta, należy  odnaleźć jego oferty poprzez wyszukiwarkę ( imię i nazwisko)  i przy pomocy opcji: przekaż oferty w grupie  przekazać oferty innemu pracownikowi.

Oferty można przypisać także bez przywracania konta usuniętego pracownika wyszukując i przypisujące nowemu pracownikowi pojedynczo.

Instrukcja: Przekaż oferty w grupie 

UWAGA: Użytkownik zostaje usunięty z listy, lecz wszystkie dokonane przez niego operacje w systemie będą widoczne - powoduje to brak możliwości założenia drugiego konta opartego o ten sam adres e-mail. W przypadku założenia konta z użyciem błędnego adresu e-mail należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.