Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Current »

 

W asariWEB dział Inwestycje służy do powiązania wielu ofert w jedną.

Najczęściej używany jest do rynku pierwotnego gdzie jako Inwestycję dodajemy cały zespół budynków (lub jeden budynek) i tworzymy opis tego osiedla.
Następnie w trakcie dodawania pojedynczej oferty możemy ją przypisać do inwestycji lub w oknie inwestycji możemy dodać ofertę zależną.

Bardzo często nowe bloki zbudowane są tak, że w dolnej części posiadają lokale użytkowe, a w górnej mieszkania. Gdy biuro pozyskuje taki cały blok do sprzedaży może stworzyć inwestycję i dodać w niej kilka lokali oraz kilkanaście mieszkań. Dzięki temu w jednym oknie (oferty zależne w widoku inwestycji) możemy łatwo obejrzeć wszystkie oferty związane z tą inwestycją.

Inwestycje sprawdzają się również w komercji. Jako inwestycje można dodać biurowiec a poszczególne lokale użytkowe są powierzchniami dostępnymi do wynajmu w tym biurowcu. 

Rozwiązanie to pozwala na tworzenie profesjonalnych wydruków dla klientów - oddzielny wydruk inwestycji opisujący blok, biurowiec, okolicę itp, a oddzielny wydruk dla poszczególnych mieszkań czy lokali.

Inwestycje można również wykorzystywać do "łączenia" działek gdy pozyskujemy jedną bardzo dużą działkę, która jest podzielna na mniejsze. To znacząco ułatwia przeglądanie ofert dla klienta bo od razu w ofercie widzimy, że jest ona powiązana z innymi ofertami.

Uwaga!

Oferty z działu INWESTYCJE nie są wysyłane w eksportach na portale.

Mogą być jedynie pobierane na Twoją stronę WWW po API.

 

Oferty zależne dodajemy po wprowadzeniu do aplikacji informacji dotyczącej danej inwestycji.

Aby dodać Inwestycję należy wybrać dział: Inwestycje z rozwijanej listy:

następnie dodajemy Inwestycję:

po dodaniu inwestycji, otwieramy jej szczegóły.

a następnie dodajemy do niej oferty powiązane:

kolejnym krokiem jest wybranie działu, w którym docelowo będzie dodana oferta w ramach konkretnej inwestycji:

Otworzy nam się okienko takie jak przy wprowadzaniu oferty z wybranego działu z zaznaczeniem, że jest to oferta należąca do danej inwestycji:

Oferty zależne eksportowane są z działu, do którego zostały wprowadzone. Np.: Oferta wprowadzona jako mieszkanie sprzedaż (dział OMS) przypisana do inwestycji (np. "Piotrków MAG PARK") eksportowana będzie z działu mieszkanie na sprzedaż.

 

 Podczas dodawania pojedynczej oferty można ją też przypisać do wcześniej utworzonej inwestycji. Wtedy wystarczy zacząć wpisywać nazwę, a potem wybrać ją z podpowiedzi.

 

 

 

Przeglądanie ofert

Jeśli dana oferta jest przypięta do inwestycji w zakładce "Szczegóły" zobaczysz przycisk "Pokaż ofertę nadrzędną"

 

Z kolei w inwestycji znajduje się zakładka "Oferty zależne", w której zobaczysz listę wszystkich ofert, przypiętych do tej inwestycji.

 

W ofertach zależnych mogą znajdować się różne typy nieruchomości, np. mieszkania i lokale usługowe (w ramach jednej inwestycji). 

 

 

 

  • No labels