Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Current »

Aplikacja asariWEB umożliwia zmianę przeznaczenia oferty poprzez kopiowanie w ramach jednego rodzaju nieruchomości

Kopiowanie ofert  w obrębie jednego rodzaju nieruchomości :

np. Ofertę Sprzedaży Mieszkania możemy skopiować do Ofert Wynajmu Mieszkania lub zdublować w tym samym dziale

      Ofertę Wynajmu Domu możemy skopiować do Oferty Sprzedaży Domu lub zdublować w tym samym dziale.

Kopiowanie oferty  do dowolnego działu jest możliwe,  jeśli wyświetlona jest widoczność wszystkich ofert:  

 
Pojawi się wtedy pełna lista działów:

Aby skopiować ofertę należy wyświetlić jej Szczegóły,  klikamy na "Akcje" a następnie wybieramy "Kopiuj ofertę":

Potwierdzamy masz wybór klikając TAK w okienku które się pojawi.

w następnym okienku, z rozwijanej listy wybieramy dział do którego chcemy skopiować ofertę:

potwierdzamy swój wybór, klikając OK

Po akceptacji nowa oferta zostanie otwarta do edycji w celu poprawienia/uzupełnienia danych wymaganych w dziale do którego będzie skopiowana.

Weryfikujemy dane oraz uzupełniamy pole "Wybór Klienta"

Na koniec korzystamy z przyciski "Zapisz".

Uwaga!

Oferta zostanie zapisana w nowym dziale, z nową data dodania, z włączoną opcją do Eksportu na portale, ale z wyłączoną publikacją oferty w Systemie SWO lub MLS (o ile Twoje biuro należy do jakiegoś systemu).

Właścicielem nowej, skopiowanej oferty stanie się użytkownik który skopiował ofertę na swoim koncie.

  • No labels