Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wycofanie oferty po sprzedaży lub wynajęciu wykonujemy funkcją "Utwórz transakcję" po kliknięciu w przycisk AKCJE  w ofercie.

W poprzedniej wersji programu operacja ta była wykonywana jako "AKCJE > Sprzedaj" lub "AKCJE > Wynajmij".

 

Następnie wypełniamy informację o transakcji

 

i zapisujemy

W podglądzie ofert będziemy mieć informację o ofercie która ma status "Sprzedana" lub  "Wynajęta"