Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Program, poza ręcznym dopasowywaniem ofert do poszukującego (Instrukcja), umożliwia automatycznie skojarzenie nowych ofert z klientem poszukującym.

Następnie takie skojarzone oferty mogą być:

  • albo automatycznie wysłane do klienta w wiadomości email, co oczywiście zostanie zarejestrowane w historii oferty i poszukiwania
  • albo przed wysłaniem zostaną wyświetlone agentowi aby ten mógł je przejrzeć i zaakceptować, które oferty chce zaprezentować klientowi.


Pierwszym krokiem aby ustawić automatyczne szykowanie maili z ofertami jest podczas wprowadzania poszukiwania:


lub edycji już wprowadzonego poszukiwania po otworzeniu jego szczegółów:zaznaczenie: Automatyczne powiadamianie:  


Ustawienie wysyłki na "Użytkownika w menu START" spowoduje przygotowanie maila z ofertą i zapisanie w kontenerze "Emaile do wysłania" do akceptacji, natomiast "Klienta za pomocą wiadomości email" przygotuje maila i go od razu wysyła.


WAŻNA INFORMACJA

Mechanizm dopasowywania ofert dla poszukujących uwzględnia tylko te poszukiwania, których data aktualizacji jest poniżej 60 dni.

Zatem ważnym elementem pracy z klientami poszukującymi jest ich bieżące aktualizowanie. Wykonuje się to poprzez podbijanie daty aktualizacji poszukiwania poprzez:

  • menu AKCJE > Podbij datę aktualizacji
  • edycję poszukiwania - podczas zapisywania zmian program pyta czy przy okazji podbić datę aktualizacji
  • MENU START - listuje poszukiwania użytkownika nieaktualizowane przez 30 dni - w tym miejscu można uruchomić poszukiwani i je zaktualizować poprzez przycisk AKCJEOd momentu włączenia w poszukującym przygotowywania maila z ofertą, system monitoruje wszystkie zapisywane nowe oferty(program nie sprawdza już zapisanych ofert)

Po zauważeniu oferty zgodnej z zapisanym kryterium, program dla poszukującego z włączoną opcją "Użytkownika w menu START" przygotowuje maila i zapisuje w kontenerze "Emaile do wysłania".
W dowolnym momencie można sprawdzić zawartość kontenera i potwierdzić do wysyłki.

Aby przejść do kontenera klikamy na "Start"


  • Kliknięcie w numer oferty pokaże jej szczegóły.
  • Z kolei kliknięcie w numer poszukiwania pokaże informacje o kliencie i o tym czego dokładnie szuka.
Po przejrzeniu ofert można wybrać te, które należy klientowi lub klientom rozesłać i kliknąć w przycisk 

Jeśli po wybraniu START na stronie która się pojawi nie widać okienka "Eamile do wysłanie" należy je włączyć, rozwijając listę : Dodaj Portlet" i zaznaczeniu V przy nazwie okienka które chcemy mieć na stronie.


Dla ustawienia "Automatyczne" u poszukującego mail zostanie wysłany od razu bez konieczności akceptacji.


Polecamy zapoznanie się również z instrukcją: Kilka ciekawych informacji o sposobie pracy z klientem poszukującym