Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W zakładce "Filmy" mamy udostępnione przy filmie możliwość jego podglądu.

Po jego naciśnięciu otworzy nam się okno w którym otrzymamy obraz filmu.

W oknie mamy też możliwość sterowania odtwarzanym filmem.