Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Przejdź do Administracji > Użytkownicy i edytuj dane użytkownika.

Następni przewiń okno edycji i znajdź sekcję z przypisywaniem użytkownika do managera.


Kliknij w ikonkę wskazaną strzałką:


Zacznij wpisywać imię lub nazwisko użytkownika, który ma być managerem i wybierz go z listy:


Na koniec zapisz zmiany:


Od tego momentu wszystkie nowe oferty, które ten użytkownik będzie dodawać jako aktualne będą przechodziły przez moduł akceptacji managera.

Zapoznaj się z kolejną instrukcją: Agent: Dodawanie ofert do zatwierdzenia, sprawdzanie odrzuceń

  • No labels