Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

W ramach edycji lub dodawania klienta możesz określić skąd został pozyskany

Jeśli jednak będzie Ci zależało na możliwości wprowadzenia dokładniejszej informacji możesz dodatkowo podać źródło

Zanim jednak zaczniesz z niego korzystać musisz zdefiniować słownik dodając do niego wartości, które odpowiadają Twojemu sposobowi pozyskiwania klientów.

Słownik źródeł klientów definiuje się z poziomu menu Administracja > Narzędzia > Definicje źródeł klientów

W trakcie dodawania źródła po kliknięciu na  wyświetli Ci sie okno, z ktorego musisz wybrać jaką pozycję z głównego słownika chcesz uszczegółowić. W naszym przypadku jest to Internet, dla którego dodajemy nazwy portali, z którymi współpracujemy. Każdą pozycję zapisujemy oddzielnie, a w szystkie dodane pozycje bedziemy mogli podejrzeć lub zmienić z poziomu listy. 

Zdefiniowany nowy słownik możemy wykorzystać w trakcie edycji lub dodawania klienta  • No labels