Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dodając ofertę, tworzysz jej opis. Jest potrzebny między innymi do prezentacji oferty na portach, w wydrukach, na stronie www i w systemach wymiany ofert. Dodatkowo, poniżej opisu właściwego, możesz stworzyć dodatkowy, który zostanie dołączony do treści głównej przy eksporcie na portale. Możesz z niego korzystać do prezentacji danych kontaktowych, jeśli uważasz, że na portalu nie są one zbyt wyraźnie eksponowane. 

  • No labels