Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W ramach rozbudowanego modułu Klientów (firm i osób) możesz osobno zarządzać firmami i osobami oraz wzajemnie je spinać. Dzięki temu jesteś w stanie wyodrębnić w ramach firmy różnych pracowników, którzy są w Twojej bazie przypisani do różnych nieruchomości i oddzielnych poszukiwań

W ramach zarządzania osobami i kontaktami masz ułatwiony dostęp do kluczowych informacji z poziomu czytelnych zakładek

  • No labels