Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W ramach Ustawień wydruku możesz także decydować, które szablony wydruku będą używane do prezentacji oferty. Funkcja jest szczególnie przydatna dla firm, które mają własne wydruki i nie chcą korzystać z domyślnych lub chcą swojemu zespołowi wskazać najbardziej właściwe szablony tak, aby oferty wychodzące do klientów, były spójne w ramach całej firmy.

  • No labels