Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

W konfiguracji poczty dla serwerów smtp.gmail.com należy ustawić port 465


Przed samą wysyłką maili przez serwer SMTP Googla, należy również włączyć dostęp dla aplikacji

W tym celu, po zalogowaniu się na własne konto pocztowe w Gmailu kliknąć na swoją ikonkę w górnym prawym roku i wybrać "Moje konto"

Następnie z sekcji "Logowanie i bezpieczeństwo" należy wybrać "Połączone aplikacje i witryny"

 

i przy "Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje" przełączamy przełącznik

 

 

  • No labels