Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wszystkie nasze responsywne strony internetowe są przygotowane, by w widoku pojedynczej oferty wyświetlać prezentacje multimedialne nieruchomości czy to w formie filmów czy różnych form wirtualnego zwiedzania.

Zobacz jak dodać prezentację multimedialną do oprogramowania ASARI - Dodanie linku do filmu lub prezentacji 360° do eksportu

 

Wspomniane materiały będą wyświetlać się na stronach w ofertach poniżej opisu według poniższego przykładu.

 

 

  • No labels