Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Dodawanie poszukującego odbywa się po przez przycisk "Dodaj" znajdujący się w części związanej z poszukującymi

Przy wybranym dziale "Wszystkie" dodawanie wygląda identycznie

Z tą różnicą, że po kliknięciu "Dodaj" program zapyta do którego działu przypisać poszukującego.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych kontaktowych klienta(imię, nazwisko, nazwa firmy, kontakt, adres)
Zaczynamy od wyszukania czy klient nie jest już zapisany w bazie.
W tym celu rozpoczynamy wpisywać dane w oknie wyszukiwarki

Jeśli system w podpowiedziach znalazł poszukiwanego klienta - klikamy na niego. W innym przypadku klikamy na "Utwórz nowego klienta"
W oknie uzupełniamy dostępnymi danymi i zapisujemy

Po zapisaniu danych kontaktowych, program powróci do pierwszego okna gdzie pole klienta zostanie uzupełnione wpisanymi danymi

Następnie pozostaje już uzupełnić kryteria według których poszukujący szuka nieruchomości.
Na koniec klikamy "Zapisz"

Po zapisaniu program przechodzi do podglądu wprowadzonego poszukującego.

  • No labels