Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Przed wysyłką maili przez serwer STMP Googla, należy włączyć dostęp dla aplikacji

W tym celu, po zalogowaniu się na własne konto pocztowe w Gmailu kliknąć na swoją ikonkę w górnym prawym roku i wybrać "Moje konto"

Następnie z sekcji "Logowanie i bezpieczeństwo" należy wybrać "Połączone aplikacje i witryny"

 

i przy "Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje" przełączamy przełącznik

 

 

  • No labels