Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W konfiguracji poczty dla serwerów smtp.gmail.com należy ustawić port 465


Przed samą wysyłką maili przez serwer SMTP Googla, należy również włączyć dostęp dla aplikacji

W tym celu, po zalogowaniu się na własne konto pocztowe w Gmailu kliknąć na swoją ikonkę w górnym prawym roku i wybrać "Moje konto"

Następnie z sekcji Bezpieczeństwo" należy wyszukać pozycji "Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji" i ją włączyć
  • No labels