Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W prawym górnym rogu programu znajdują się dwa okna, które służą do szybkiego wyszukiwania ofert, poszukiwań i klientów.
Wyszukiwarka jest szczególnie przydatna gdy dzwoni klient z portalu i podaje numer oferty, o którą chce się zapytać.


Ważna uwaga

Wyszukiwarka działa po jednym elemencie, czyli: albo nazwisko, albo imię (nie polecamy wyszukiwania po imieniu - to bardzo obciąża bazę danych i trwa długo), albo po numerze telefonu (wpisuj bez spacji i myślników), albo po e-mailu, albo po ID oferty/poszukiwania. 

Przykładowe wyszukiwania oferty:

 

Przykładowe wyszukiwanie ofert lub poszukiwań po nazwisku klienta:

Przykładowe wyszukiwanie klienta:

 

Bardzo ważna informacja

Jeśli agent nie ma uprawnień (więcej: patrz "Uprawnienia w grupach") do widoczności obcych klientów to:

  1. Nie wyszuka oferty/poszukiwania po danych klienta obcego.

  2. Przy próbie wyszukania wizytówki klienta dowie się, że jest taki rekord w bazie, ale nie ma do niego dostępu.

  3. Przy wyszukiwaniu klientów w menu KLIENCI agent zobaczy, że jest taki rekord w bazie, ale nie będzie miał do niego dostępu.  4. Podczas dodawania klienta (np. w trakcie oddawania oferty lub poszukiwania), jeśli agent użyje numery telefonu klienta, który jest już w bazie to program go o tym poinformuje.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels