Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby mieć pewność, że wysyłane przez nas maile prawidłowo docierają do klientów, należy skonfigurować pocztę w oparciu o SMTP  w szablonie strony WWW.


Konfiguracja modułu SMTP  pomaga chronić pocztę mailową w zakresie wiadomości wychodzących poprzez:

  • zwiększenie prawdopodobieństwa dostarczenia wiadomości,

  • ograniczenie prawdopodobieństwa trafienia do spamu,

  • informowanie nadawcy o niedostarczeniu wysłanej wiadomości,

  • możliwości konfiguracji wiadomości zwrotnej (odpowiedź trafi pod wskazany adres mailowy).


Modyfikacji należy dokonać w 2 miejscach.

Miejsce 1


Instrukcja aktywacji usługi SMTP:


  1. Wejdź do systemu WordPress, przejdź do menu asariWWW -> Ustawienia wysyłki maili


     2. Zaznacz checkbox "użyj ustawień smtp", a następnie uzupełnij dalsze pola wymaganymi danymi, które należy uzyskać od dostawcy skrzynki pocztowej (najczęściej, są one widoczne w ustawieniach skrzynki).

Wprowadzone dane są przykładowe, należy zastąpić je swoimi danymi, które można odnaleźć na stronach własnego operatora usług pocztowych. Uzupełniając pola należy pamiętać, aby wprowadzić identyczny adres e-mail w polach Skrzynka nadawcza oraz Nazwa użytkownika . W konfiguracji portu smtp prosimy o niekorzystanie z portu 25, który jest blokowany.3. Na koniec wystarczy zapisać zmiany.


Miejsce 2 Dla konfiguracji korzystających z Gmail'a trzeba włączyć zgodę na "Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji"Dodatkowo należy wygenerować hasło dla zewnętrznych aplikacji. W tym celu na koncie Google wybieramy zakładkę Bezpieczeństwo, a następnie Weryfikacja dwuetapowa:


Wybieramy Rozpocznij:

Podajemy numer telefonu, na jaki otrzymamy kod weryfikacyjny, mamy do wyboru SMS lub Rozmowa telefoniczna (zadzwoni do nas automat), a następnie klikamy dalej:

Wpisujemy otrzymany kod w wyznaczone miejsce (bez "G-" na początku):

Po wpisaniu kodu i wybraniu Dalej pozostało nam jeszcze zaakceptować włączenie weryfikacji dwuetapowej:

Jeśli wszystko poszło jak należy obok naszego numeru telefonu pojawi się zielony komunikat Zweryfikowano:

W tym miejscu możemy użyć strzałki w lewo w górnej części okna, żeby powrócić do ustawień bezpieczeństwa na naszym koncie Google. Odnajdujemy ponownie pole Logowanie się w Google zobaczymy, że weryfikacja dwuetapowa jest włączona, teraz jeszcze należy wygenerować hasło do aplikacji zewnętrznych i w tym celu wybieramy odnośnik Hasła do aplikacji:


Wprowadzamy hasło do konta Google w celu weryfikacji:W następnym oknie określamy rodzaj aplikacji i urządzenie, Domyślnie wybieramy Poczta:

 


oraz Komputer z systemem Windows, a następnie klikamy Wygeneruj:


Wygenerowane w ten sposób hasło kopiujemy i wklejamy w ustawieniach wysyłki e-mail we wtyczce AsariWWW na naszym koncie Wordpress


Gotowe, wysyłka mail za pomocą formularzy działa poprawnie!