Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Własny serwer SMTP można ustawić na dwa sposoby w zależności od konfiguracji takiego serwera.

Jeśli twój adres email jest też dodany w polu email w zakładce "Dane firmy" - ustaw też konfigurację STMP w zakładce "Pozostałe ustawienia"

 

Obydwie metody wykonuje się z poziomu panelu administracji

Dane do konfiguracji własnego serwera SMTP otrzymać Państwo mogą od swoje informatyka lub firmy dostarczającej usługę poczty

 


Konfiguracja serwera SMTP korzystającego z indywidualnych kont autoryzacyjnych

Konfiguracja oparta na kontach indywidualnych zalecana jest dla ustawienia: "W mailach" -> Kontakt do aktualnie zalogowanego agenta

 

Ten sposób jest stosowany, kiedy nie ma możliwości wysyłki mailowej przez jedno konto.

Konfigurację wykonuje się bezpośrednio w "Pracownikach" przez ich edycję

W edycji na dole okna mamy sekcję "Ustawienia wysyłania poczty (SMTP)" a w niej pola konfiguracyjne:

 

 • "Serwer poczty wychodzącej" - wprowadzamy otrzymaną od dostawcy poczty nazwę serwera.
 • "Port serwera poczty wychodzącej" - zalecaną wartością jest 587 (może też być 25) lub 465 dla serwerów smtp.gmail.com
 • "Nazwa użytkownika" - login dla konta pocztowego
 • "Hasło" - hasło do powyższego konta

 

W przypadku braku konfiguracji własnego serwera SMTP, maile z asariWEB będą wychodziły z wykorzystaniem domyślnego serwera. Może to powodować problemy w dostarczaniu poczty między innymi na skrzynki obsługiwane przez home.pl


Konfiguracja serwera SMTP korzystającego z jednego konta autoryzującego

Takie konto musi pozwalać na wysyłkę dla różnych adresów nadawców

Jest też zalecane dla ustawienia: "W mailach" -> Kontakt do firmy / biura

Konfiguracja serwera SMTP dostępna

W polach:

 • "Serwer poczty wychodzącej" - wprowadzamy otrzymaną od dostawcy poczty nazwę serwera.
 • "Port serwera poczty wychodzącej" - zalecaną wartością jest 587 (może też być 25)
 • "Nazwa użytkownika" - login dla konta zbiorczego dla wysyłki maili
 • "Hasło" - hasło do powyższego konta

 


Po ustawieniu jednej z powyższych metod, maile z aplikacji asariWEB będą wysyłane przez zdefiniowany serwer.

Sprawdzenie czy mail został przesłany dalej do klienta, będzie mógł wykonać tylko administrator serwera SMTP

 

Możliwe błędy

"Could not connect to SMTP host - Połączenie odrzucone"

Są dwie możliwości dla tego błędu:

  • Wprowadzony serwer SMTP nie jest fizycznie maszyną obsługującą Państwa pocztę
  • Port SMTP po stronie serwera poczty nie obsługuje połączeń
"AuthenticationFailed" - nie poprawne dane autoryzujące

Błąd z autoryzacją pojawia się, kiedy wprowadzone dane  (serwer SMTP, użytkownik oraz hasło) nie są zgodne.

Kiedy wystąpi taki komunikat:

  • poprawny serwer SMTP, nie poprawny użytkownik lub hasło
  • nie poprawny serwer SMTP, poprawny użytkownik lub hasło
"Sender address reject" - Adres nadawcy został odrzucony

Komunikat ten występuje, jeśli dane autoryzacyjne do konta SMTP nie pozwalają na wysyłkę maila z innego adresu niż login(adres email) podany w konfiguracji.

Jeśli w ustawieniach wyświetlania kontaktu (Pozostałe ustawienia) jest wybrana opcja "Kontakt do aktualnie zalogowanego agenta" należy pole w sekcji "Ustawienia wysyłania poczty (SMTP)" zostawić puste a w konfiguracji użytkowników uzupełnić