Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W asariWEB możesz wyszukiwać klientów nie tylko na podstawie konkretnych wartości. Możesz także analizować swoja bazę kontaktów pod kątem kompletności czy uzupełnienie wskazanych danych. Do tego celu służy dodatkowe polu wyboru w wyszukiwarce klientów. w którym możesz oznaczyć by wyszukiwanie zwracało listę wyników, w którym dane pole jest puste lub wypełnione.

  • No labels