Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W asariWEB agent może szybko sprawdzić czy w kontekście dopasowywania ofert do poszukującego, dana oferta była zaprezentowana klientowi poszukującemu.

Gdy agent uruchomi automat dopasowujący oferty po przypisanych do klienta poszukującego parametrach wyszukiwania na wygenerowanej liście ofert pokażą się dwie nowe kolumny.

Ocena - umożliwi ocenianie ofert w kontekście preferencji danego klienta.

Zaproponowano - będzie informować czy oferta sposób została zaprezentowana klientowi z wykorzystaniem jednej z poniższych dróg.

  • wysyłka mailem

  • wykonanie wydruku

  • przekazanie adresu poszukującemu (lub pobranie adresu dla poszukującego)

  • zamknięcie spotkanie w CRM

Poza ogólną notyfikacją zaprezentowania oferty w kolumnie  w postaci znaczka  można w historii oferty sprawdzić w jaki sposób została zaprezentowana oferta.

 

  • No labels