Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W ustawieniach wtyczki będziesz mógł decydować jakie pola będą wyświetlane na stronie w widoku szczegółowym oferty.

Konfiguracja pól jest bardzo prosta. Wystarczy z poziomu systemu WordPress wejść do panelu asariWWW i wybrać pozycję Szczegóły oferty, która uruchomi specjalny panel, w którym znajdziesz 3 kolumny.

 

Pola niewyświetlane - zbiór pól dostępnych w aplikacji, które możesz wykorzystać do wyświetlania na stronie.

Sekcja główna - obsługiwana przez każdy szablon. Jest to główne miejsce na stronie, w którym prezentowane są pola opisujące ofertę.

Sekcja dodatkowa - obsługiwana przez większość szablonów. Pola umieszczone w tej sekcji wyświetlane będą na stronie w zakładce Lokalizacja, dlatego domyślnie są tu umieszczone pola związane z lokalizacją nieruchomości.

 

Teraz wystarczy abyś do kolumn Sekcja główna (obsługiwana przez każdy szablon) lub Sekcja dodatkowa poprzeciągał myszką pola, które mają być wyświetlane na stronie. Pola możesz układać w dowolnej kolejności i dla każdego działu osobno.

 


Pola widoczne w wydruku ze strony WWW

Kolejność i widoczność pól ustawiona w Sekcji głównej będzie uwzględniona także w wydruku oferty ze strony.


  • No labels