Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Link do filmu lub prezentacji 360° dodajemy z poziomu edycji oferty. 

 

Kolejnym krokiem jest oznaczenie dodanych powyżej linków do eksportu. W tym celu należy przechodzimy do zakładki "Eksport" i edytujemy ustawienia eksportu.

 

Wyszukiwanie ofert posiadających linki do filmów i prezentacji 360° do eksportu.

 

Podgląd filmów lub prezentacji 360° z poziomu oferty. 

 

Linki dodane do eksportu wg powyższej instrukcji będą widoczne w eksporcie pod id:350 (link do filmu) oraz id:352 (link do prezentacji 360)

Materiały multimedialne na stronach naszych WWW

Zobacz także, jak dodane w ASARI filmy i prezentacje 360' są wyświetlane na naszych responsywnych stronach WWW - Obsługa filmów, wirtualnych prezentacji i spacerow 3d