Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zarządzanie zebranymi linkami odbywa się po przez przyciski w akcji znajdujące się obok każdego linku

Dostępne akcje:

 - edycja linku

- usunięcie linku

- odtworzenie linku

- przesunięcie linku o jedną pozycję do góry

- przesunięcie linku o jedną pozycję w dół