Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Specyfikacja eksportu na portale

http://pliki.asari.pl/specyfikacje/asari.WEB/asari.WEB_Specyfikacja_eksportu_na_portale.pdf

http://pliki.asari.pl/specyfikacje/asari.WEB/asari.WEB_definictions.xml

Dostępne kodowanie pliku XML (UTF-8, WIN1250, ISO8859-2)

Informacja o usuwanych zdjęciach nie występuje w sekcji <DELETE>. Stan aktualnych zdjęć jak i ich kolejność jest dostępna w danych oferty.

W sekcji <DELETE> występować będą tylko numery ofert np:


 <DELETE>
  <offers>
   <signature>110/9/OMS</signature>
   <signature>111/9/OMS</signature>
   <signature>112/9/OMS</signature>
   <signature>113/9/OMS</signature>
  </offers>
  <pictures />
 </DELETE>

Przeprowadzenie wstępnych testów przez portal

 1. Proszę założyć konto w asariWEB.  (https://login.asari.pro/rejestracja.php)
 2. Ustawić eksport własny na swój portal. (własne portale - http://wiki.asari.pl/pages/viewpage.action?pageId=8159339), format EbiuroV2
 3. Wpisać po jednej ofercie w każdym dziale.
 4. Ustawiać eksport całościowy,
 5. Dokonywać zmiany na ofertach po każdym eksporcie.
 6. Zgodność serwera FTP z RFC3659

Testy mają przewidywać następujące sytuacje:

 1. Dodanie oferty (minimum po jednej ofercie na dział)
 2. Usunięcie oferty (wycofanie z eksportu)
 3. Zmiana danych w ofercie (cena, opis, lokalizacja, itp.)
 4. Dodanie zdjęcia
 5. Usunięcie zdjęcia
 6. Aktualizacja zdjęcia (np: po dodaniu znaku wodnego lub stempla)
 7. Przestawienie kolejności zdjęć
 8. Pełny eksport - czy stan ofert na państwa portalu jest taki jak w eksporcie.
 9. Wycofanie oferty (wycofanie z eksportu) oraz pełny eksport.


Kolejność przesyłania w eksporcie:

 • plik "definictions.xml"
 • pliki ze zdjęciami
 • plik lub pliki z ofertami "*_001.xml, *_002.xml, (...) *_nnn.xml"
 • plik konfiguracyjny dla ofert "*_CFG.xml"

Eksport nie jest pakowany.


Po zakończeniu testów przez portal, prosimy o kontakt z DOK.


Zmiany w eksporcie (nowe pola i wartości w słownikach)