Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zawieszanie jak i odwieszanie eksportów wykonuje się z poziomu panelu Administracja
a następnie Eksport na portale -> Zarządzanie eksportami:

Zawieszenie eksportu wykonuje się przyciskiem

Odwieszenie eksportu wykonuje się przyciskiem


 

Zawieszone eksporty nie są widoczne w ofertach w zakładce "Eksport" jak i w edycji eksportów.