Page tree
Title: Klienci  
Author: Unknown User (karol.krzyzanowski) Oct 24, 2011
Last Changed by: Krzysztof Jeznach Jun 19, 2012
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.asari.pl/x/NIB8
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: asariWEB
Children (8)
    Page: Edycja i historia zmian
    Page: Oferty, poszukujący
    Page: Notatki
    Page: Spotkania oraz Zadania
    Page: Wyszukiwania klientów
    Page: Ukrywanie klientów
    Page: Usuwanie klientów
    Page: Źródło pochodzenia klienta i definiowanie własnych słowników
Labels
Global Labels (3)
Time Editor  
Jun 19, 2012 18:51 Krzysztof Jeznach View Changes
Migrated to Confluence 4.0
Jun 19, 2012 18:51 Krzysztof Jeznach View Changes
Apr 11, 2012 15:10 Unknown User (agata.mróz) View Changes
Apr 11, 2012 15:09 Unknown User (agata.mróz) View Changes
Apr 11, 2012 14:37 Unknown User (agata.mroz)