Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

W asariWEB dział Inwestycje służy do powiązania wielu ofert w jedną.

...

Info
titleUwaga!

Oferty z działu INWESTYCJE nie są wysyłane w eksportach na portale.

Mogą być jedynie pobierane na Twoją stronę WWW po API.

 


Oferty zależne dodajemy po wprowadzeniu do aplikacji informacji dotyczącej danej inwestycji.

...

Oferty zależne eksportowane są z działu, do którego zostały wprowadzone. Np.: Oferta wprowadzona jako mieszkanie sprzedaż (dział OMS) przypisana do inwestycji (np. "Piotrków MAG PARK") eksportowana będzie z działu mieszkanie na sprzedaż. Drugi sposób dodawania oferty zależnej do inwestycji


 Podczas dodawania pojedynczej oferty można ją też przypisać do wcześniej utworzonej inwestycji. Wtedy wystarczy zacząć wpisywać nazwę, a potem wybrać ją z podpowiedzi.

 


 

 Przeglądanie ofert

Jeśli dana oferta jest przypięta do inwestycji w zakładce "Szczegóły" zobaczysz przycisk "Pokaż ofertę nadrzędną"

 


Z kolei w inwestycji znajduje się zakładka "Oferty zależne", w której zobaczysz listę wszystkich ofert, przypiętych do tej inwestycji.

 


W ofertach zależnych mogą znajdować się różne typy nieruchomości, np. mieszkania i lokale usługowe (w ramach jednej inwestycji).