Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

 

Konfigurację własnych portali zaczyna się od stworzenia konfiguracji pod portal.

w "Eksport na portale" należy wybrać "Dodaj własny FTP" a następnie klikamy na "Dodaj własny portal"

W oknie edycji

są dostępne następujące pola

 • Nazwa - nazwa portalu/serwera
 • Adres serwera - adres serwera FTP(podajemy bez ftp://)
 • Katalog XML - katalog w którym mają być umieszczane pliki XML (zaczynając od głównego katalogu konta FTP)
 • Podkatalog FOTO - katalog w którym mają być umieszczane pliki JPG (zaczynając od głównego katalogu konta FTP)
 • Użytkownik - Login do konta FTP
 • Hasło - Hasło do konta FTP
 • Port - Port FTP należy wpisać 21, jeśli konfiguracja serwera FTP nie wskazuje innego portu
 • Strona kodowa - Sposób kodowania znaków w plikach XML. Dostępne kodowania:
  • UTF-8
  • WINDOWS-1250
  • ISO-8859-2
 • Liczba ofert - maksymalna liczba ofert na jeden plik XML, po przekroczeniu ustanowionej ilości tworzony jest kolejny plik XML
 • Maks. liczba zdjęć - maksymalna ilość zdjęć w eksporcie dla oferty
 • Tryb Pasywny - Ustawienie trybu pasywnego dla połączenia FTP
 • Skrypt parsera pliku Xml - wywołanie importera na docelowym serwerze(uzupełniamy wpisując cały adres "http://mojadomena.pl/skrypt.php" jeśli serwer przewiduje taką funkcję)
 • Pozwól wysyłać oferty SWO - opcja pozwalająca na eksport ofert obcych z wymiany (tylko dla platformy)
 • Pozwól dodawać dane kontaktowe do opisu - funkcja dodaje dane agenta przypisanego do oferty na koniec opisu w eksportowanej ofercie

Przykładowa konfiguracja portalu:

Po zapisaniu informacja o konfiguracji własnego portalu jest dostępna na liście

Przy portalu w akcjach są dostępne dwie akcje

 • Edycja
 • Usunięcie - wyłącznie dla niedodanego eksportu(zakładka Dodaj eksport)

 

Kolejnym krokiem jest dodanie skonfigurowanego portalu do eksportu.

W tym celu przechodzimy do zakładki Zarządzanie eksportami

 

a następnie rozwijamy listę w menu Własny portal i wybieramy stworzone uprzednio konto.

 

Po wybraniu własnego portalu pojawi się nowe okno, w którym zatwierdzamy wprowadzone dane


 

Note

Przy zapisie testowane jest połączenie do serwera FTP. Dla poprawnych danych zapis kończy się powodzeniem, w innym przypadku należy zweryfikować ustawienia dla konta FTP

 

Zapisane ustawienie własnego portalu zostaje wyświetlone na liście eksportów

Warning
titleUWAGA !!!

Zmiana loginu lub hasła w konfiguracji własnego portalu dla już ustawionego eksportu nie naniesie zmian w samym eksporcie.
Zmianę należy wykonywać wyłącznie w samym eksporcie w zakładce "asariEXPORT