Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Menu "Klienci" to listing wszystkich klientów wpisanych do programu. Na jednej liście wyświetlają się zarówno klienci poszukujący, jak i właściciele nieruchomości.

Aby wyświetlić listę klientów należy wybrać przycisk Klienci (będzie on dostępny dla użytkowników, którzy mają odpowiednie uprawnienia)

Dokładnie tak samo jak przy ofertach i klientach poszukujących tak samo w panelu "Klienci" można włączać i wyłączać kolumny, zamieniać ich kolejność i dostosowywać wielkość.

Aby dodać chcemy dodać nowego klienta wybieramy opcję "Dodaj klienta":

Pojawi się okno w którym możemy wprowadzić dane klienta, po kliknięciu na Zapisz zostanie dodany on do bazy:

Aby przeszukać istniejącą już bazę klientów wybieramy jedną z poniższych opcji:

pojawi się okno wyszukiwania po danych klienta:

lub bezpośrednio po umowach: