Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Funkcje Kreatora dokumentów będą zróżnicowane w zależności od posiadanego pakietu.
W planie Firmowym do dyspozycji będą Szablony oraz menu Ustawienia wydruków ofert, a w Korporacyjnym dodatkowo Kreator i Wzorce.

  • Wzorce to funkcja, która pozwala na złożenie wybranych Szablonów w jeden wspólny dokument.
  • Kreator - to funkcja, która pozwala budować dokument krok po kroku przez wybranie szablonów (lub skorzystania z gotowych wzorców), wybrania zakresu danych z różnych źródeł (nieruchomości, poszukiwania, kontakty, użytkownicy) oraz edytowanie treści przed wydrukowaniem. Dokumenty stworzone przez Kreator są zapamiętywane i w każdej chwili można powrócić do ich ponownego wygenerowania lub przeedytowania.


Tworzenie szablonu dokumentu

...

Info

Szablony do podstawowy element dokumentu, który może służyć jako samodzielny dokument lub element większego zestawu dokumentów.

Do kodowania używaj HTML5 i CSS3.


i kliknięcia.

W uruchomionym oknie zaczynami konfigurować szablon decydując między innymi o:

...