Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po akceptacji nowa oferta zostanie zapisana jako Robocza i otwarta do edycji w celu poprawienia/uzupełnienia danych wymaganych w dziale do którego będzie skopiowana.

Weryfikujemy dane oraz uzupełniamy pole "Wybór Klienta"

Na koniec korzystamy z przyciski "Zapisz".

Wprowadzone zmiany akceptujemy korzystając z przycisków Zapisu.

Image Added

Kliknięcie w Zapisz zapisze wprowadzone zmiany, ale pozostawi ofercie status Robocza.

Zapisz jako aktualną zapisze zmiany i zmieni status oferty na Aktualny.

Po kliknięciu Anuluj okno edycji zamknie się bez zapisu zmian, a sama oferta będzie miała domyślny Roboczy status.


Warning
titleUwaga!

Oferta zostanie zapisana w nowym dziale, z nową data dodania, z włączoną opcją do Eksportu na portale, ale z wyłączoną publikacją oferty w Systemie SWO lub MLS (o ile Twoje biuro należy do jakiegoś systemu).

Właścicielem nowej, skopiowanej oferty stanie się użytkownik który skopiował ofertę na swoim koncie.