Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wszystkie szablony stron responsywnych od ASARI są wyposażone w mechanizm, który wyświetla przy formularzach zgodę oznaczaną przy pomocy checkboxa a nowsze dodatkowo oraz klauzulę informacyjną o administratorze. Treść każdego z tych elementów buduje się automatycznie w oparciu o dane firmy wprowadzone w oprogramowaniu ASARI. Poniżej wygląd przykładowego formularza.

...