Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Warning
titleWażne !!!

Widoczność przycisku "Zgłoś klienta do EBAZY" jest sterowana uprawnieniami i jest ona domyślnie wyłączona

Uprawnienie jest dostępne w sekcji "Klienci" w uprawnieniach (Grupy)

...