Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Czynności wykonywane są w menu START w portlecie "Statusy ofert"

Image Added
Kliknij w czerwoną rączkę aby odrzucić ofertę:

...