Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Moduł ten służy do usprawnienia zarządzania ofertami. Podstawowa zasada działania jest bardzo prosta: gdy agent dodaje ofertę aktualną do bazy to zanim zostanie ona wyeksportowana na portale przechodzi przez akceptację managera. Manager z kolei może ofertę odrzucić podając powód odrzucenia, który to z agent może przeczytać. Agent może się z nim zapoznać, wprowadzić poprawki i , a następnie ponownie wysłać ofertę do akceptacji.

Akceptacji podlegają również wycofaniu wycofania ofert oraz powroty ze statusu blokowana.

Jednocześnie osoby, które są managerami, a nie mają managerów nad sobą, nie muszą zatwierdzać swoich ofert.

...