Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W ramach sterowania uprawnieniami możesz określić, jakie Grupy Twoich pracowników będą miały dostęp do funkcji, które umożliwiają wycofywanie ofert bez transakcji i rejestrowania transakcji w przypadku ofert sprzedanych.

Zaznaczenie wskazanych poniżej opcji umożliwi z korzystanie z tych funkcji grupie, której dotyczą.

Image Added