Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Aplikacja do poprawnego działania potrzebuje zezwolenia na wszystkie uprawnienia o które prosi przy jej pierwszym uruchomieniu. 


Przechodzimy do ustawień systemu, w tym celu należy rozwinąć od góry ekranu menu kontekstowe systemu i nacisnąć ikonkę która wygląda jak na poniższym obrazku.

1. Sprawdzenie czy opcje oszczędzania energii są wyłączone

...