Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W tym celu, po zalogowaniu się na własne konto pocztowe w Gmailu kliknąć na swoją ikonkę w górnym prawym roku i wybrać "Moje konto"

Następnie z sekcji Bezpieczeństwo" Logowanie się i zabezpieczenia" należy wybrać "Aplikacje, które mają dostęp do konta"

Image Removed

 

i przy "Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje" przełączamy przełącznik

Image Removed

 

 

należy wyszukać pozycji "Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji" i ją włączyć

Image Added